top of page

ARCHITECTS

·         10 Folds.
·         Acube Architects.
·         Akruti Consultants.
·         Apices Studio Pvt Ltd.
·         Ar Khade (Nashik)
·         Ar Nishant Paradkar.
·         Ar Punit Saraf  (Nashik)
·         Ar Ulhas Pradhan
·         Ar Vinay Patil and Associates.
·         Ar. Aashish Solanki
·         Ar. Makarand Toraskar.
·         Ar. Niral Patel.
·         Ar. Rupesh Soshite
·         Ar. Sachin Chapre.
·         Ar. Sameer Lotke.
·         Ar. Sawant.
·         Ar. Supriya Padhye – Nashik
·         Ar. Suvarna Ghosh.
·         Archetype Consultants (I) Pvt Ltd
·         Archit Consultants.
·         Design Consortium Architects (I) Pvt. Ltd.
·         Godbole Mukadam and Associates.
·         Hiten Sethi Architects.
·         Homework Architects.
·         M/s Avmarch
·         Manoj Dubal and Associates.
·         Nasa 
·         Navrachana Architects.
·         Nexstep Consultant.
·         Saakar Architects.
·         Sandeep Shikre and Associates
·         Scapes.
·         Shahsi Deshmukh and Associates.
·         Shree Yashashree Creations.
·         Siddhi Architects.
·         Skyline Architects
·         Studio Anvam.
·         Urban Consultants.
·         Urban Studio.
·         Yogesh N. Kelkar and Associates.

bottom of page